Vodosprema Karlobag

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOSPREME KARLOBAG NaručiteljCRNO VRILO d.o.o., OBALA V. NAZORA bb, KARLOBAG, OIB: 51260824290, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOSPREME KARLOBAG Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) … Continue reading Vodosprema Karlobag